Arrangörer

Easyfairs är en del av Artexis Easyfairs Group, ett av Europas ledande mässbolag, som arrangerar 125 evenemang i 16 länder och driver 8 anläggningar i Benelux-länderna och Skandinavien. Artexis Easyfairs har två affärsområden som drivs under två varumärken, Artexis som äger och driver mässanläggningarna Kistamässan och Malmömässan och mässarrangören Easyfairs, som genomför över 50 egna mässor årligen i Sverige. På Easyfairs mässor får du möjligheten att besöka framtiden. www.easyfairs.com

Meet In Grid är ett produktionsbolag som skapar moderna arenor för lärande och förändring. Vår passion och drivkraft är lärandets kraft. Vi tror på mötets magi- det är i gridden tillsammans med andra som förändring sker och förstärks. www.meetingrid.se

Stockholm är landets kulturella, mediala, ekonomiska och politiska centrum. Stockholms stad växer snabbt och beräknas år 2020 ha en miljon invånare. En kreativ skolmiljö med ett modernt IT-stöd stimulerar stadens elever och pedagoger att förnya och utveckla sättet att lära och lära ut. En genomtänkt användning av IT i stadens skolor kan också utjämna digitala klyftor och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Alla gymnasieelever har egen dator, 17 000 surfplattor är utdelade i grundskolorna och pedagogerna kartlägger sin IT-mognad med stadens verktyg för självskattning. Genom digitalisering lyfter Stockholms stad pedagogiken och tunga administrativa processer effektiviseras. Nu införs Skolplattform Stockholm i stadens skolor, en kommunikations- och lärplattform som blir ett effektivt stöd för elever, lärare, vårdnadshavare och skolledare. www.stockholm.se

Samarbetspartner

Var du än befinner dig på din resa som lärarstudent, lärare eller skolledare finns det många fördelar med att vara medlem i Lärarförbundet. Oavsett om du har jobbat i många år, är ny i yrket eller om du blir arbetslös kan du ta del av ett välfyllt medlemskap. Du är också med och påverkar beslutsfattare i frågor som ligger dig varmt om hjärtat. Viktiga frågor som gör att du kan bli den bästa lärare eller skolledare du kan vara. Tveka inte att kontakta vårt ombud på din skola och berätta vad just du är intresserad av att engagera dig i eller få mer information. Gör då också som 230 000 andra lärarstudenter, lärare och skolledare, bli medlem! www.lararforbundet.se

Kompetenspartners

I Sollentuna arbetar vi för att kunna erbjuda Sveriges bästa skola. Vägen dit kallar vi för Skolresan och för oss börjar vår Skolresa i förskolan.

För våra elever innebär det att varje skola ska vara den bästa skolan för varje elev som går i den. Vår utgångspunkt är att ge alla elever bästa möjliga förutsättningar för en skolgång som rustar dem för framtiden.  De digitala verktygen är en naturlig del av varje Sollentunaelevs lärande och redan i förskolan ingår programmering i undervisningen. För oss är det viktigt att gör vi våra barn och elever till aktiva digitala producenter i stället för passiva konsumenter av digitala tjänster.

För våra lärare innebär det att vi vill ge lärarna bästa möjliga förutsättningar att vara just skickliga lärare som kan ägna den största delen av sin tid till eleverna. Att arbeta på en skola i Sollentuna innebär en ständig utveckling av undervisningsmetoderna och möjligheter och stöd att utvecklas i lärarrollen. Vi utvecklas, enskilt och tillsammans genom att vi systematiskt delar med oss av vår kunskap. I Sollentuna har lärarna tillgång till väl fungerande digitala miljöer och vi har en hög kompetens i kombination med ett bra driv där vi hela tiden blickar framåt. www.sollentuna.se

I Botkyrka är vi övertygade om att ökat stöd för lärande i en digital värld har gynnsam inverkan på elevers resultat, att det stärker likvärdigheten samt att digitaliseringen kan fungera som katalysator eller hävstång för förändrad och utvecklad undervisning och för lärande. Digitaliseringen möjliggör också kompensatoriska lösningar med utgångspunkt i individuella behov, med stöd av de möjligheter till anpassningar av arbetssätt som verktygen medger.

Framtidens förskola och skola, och den pågående samhällsutvecklingen, förutsätter former för lärande, design för lärande, som på bästa sätt nyttjar de möjligheter som digitaliseringen erbjuder. Den digitala utvecklingen pågår oavbrutet, berör oss alla och medger möjligheter som fortfarande är outforskade. Däribland ett ökat deltagande i de demokratiska processer som möjliggörs genom digitaliseringen. www.botkyrka.se