En gemensam utmaning för pedagoger och lärare är att skapa motivation hos unga och elever, varför ska en lära sig? För lära sig måste man, hela livet, lära om, lära nytt och lära av. Lära sig om allt från det sociala samspelet, till avancerade multiplikationer i matematik, språk eller att skapa konstverk. På SETT kan du ta del av dina branschkollegors erfarenheter, få med dig ny kunskap och energi att sprida vidare till dina elever samt hitta nya lösningar att prova just i ditt klassrum!

Årets tema: Co-create and educate

I år ”SETTER” vi skapande i fokus. Det digitala rummet ger oändliga möjligheter till skapande, kreativitet, kollaboration, möten, och möjliggör ett fördjupat lärande där hållbarhet är det nya svarta. Med influenser från S.T.E.A.M och Maker-rörelsen erbjuder vi en mångfald av mötesplatser på Skandinaviens största lärfestival.

*Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem – utdrag ur Lgr11 och GY11.
*Förskolan ska stimulera barnens kreativitet, nyfikenhet och självkänsla. Barnen ska få möjlighet att förundras och utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och reflektera – utdrag ur SKOLFS 2018:50.