Allmänna lärar- och pedagogspåret

Day 1
03 Maj 2017
Day 2
04 Maj 2017
Day 3
05 Maj 2017

De vanligaste utmaningarna i bedömningen

Kan man bedöma en text som inte skrivits för hand utan på dator med hjälpmedel? Kan jag pysa lite i uppgiften? Hur kan man få till en likvärdig bedömning och...
Read More
Helena Wallberg

The Benefits of Absence

In this seminar the intention is to expose the reality of brazilian education and how the absence plays an important role in our creative solutions for education. Some of the...
Read More
Gustavo Brito

Skillnad som skapar skillnad

Målgrupp Grundskola Hur kan digitala verktyg skapa skillnad som gör skillnad ur specialpedagogiskt och klassrumsperspektiv? Hur kan digitala verktyg utveckla och förstärka elevernas förståelse för matematik? Hur kan digitala verktyg...
Read More
Eva Rännar
Katarina Eriksson

Skriftspråkslärande i meningsfulla sammanhang

Målgrupp Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Fritidshem Språket är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Men hur tar vi vara på barns språkliga erfarenhet? Arbetar vi med sådant som vi...
Read More
Annika Andréasson

Kreativitet och språkutveckling med modern teknik

Hur kan modern teknik stimulera till handgjort kreativt skapande och språkutveckling? Jag lyfter fram exempel på hur tekniken kan hjälpa till att ge mer tid till för kreativitet i ditt...
Read More
Elisabet Jagell

Bruun & Diaz – en dialog om digitaliseringens dilemman

Är du intresserad av vad som egentligen händer i undervisningen i och med samhällets digitalisering? Vad tillför digitala verktyg egentligen undervisningen? Leder det verkligen till ett fördjupat lärande eller är...
Read More
Sara Brunn
Patricia Diaz

Gamification – för att öka elevers engagemang och arbetsglädje

Enligt statens medieråd spelar 81% av alla barn och ungdomar i Sverige spel. Spelens mekanik och design är konstruerade för att engagera. De verktygen kan plockas ur spelen och brukas...
Read More
Adam Palmquist

Att bygga ett lärande team

Att jobba i skolan innebär att ställas inför komplexa dilemman och ibland verkar problemen oöverstigliga. Det går inte att jobba ensam och hantera detta på egen hand. Det kollegiala lärandet...
Read More
Helena Wallberg

Så funkar det! – Digitala verktyg ur ett ämnesövergripande perspektiv

Konkreta exempel på hur ett reflekterande samt språkutvecklande arbetssätt i undervisningen kan ske, där kreativiteten flödar och förmågorna är i fokus via olika digitala verktyg. Ett arbetssätt som inkluderar och...
Read More
Linda Starenhed
Katarina Eriksson

Vad tänker du att en förskola ska vara?

Att ha en pedagogisk helhetsidé kan vara nyckeln till att få alla hjul att snurra i takt i förskolan. Genom att göra ställningstaganden kan oliktänkande som förhindrar utveckling bli synligt....
Read More
Martina Lundström

barnperspektiv ur barns perspektiv – med kameran som verktyg

IKT är ngt som vi i förskolan ska arbeta med. Men HUR vi ska göra detta är inte alltid helt lätt. Under denna föreläsning får vi följa förskolan Kakburkens projekt...
Read More
Sofia Hedin

Digital teknik och undervisningsmetoder

När datorerna kommer in i våra klassrum uppstår frågan hur och varför tekniken ska användas i undervisningen. Dessa frågor pekar på ett gyllene tillfälle att presentera och sprida olika sätt...
Read More
Daniel Barker

Lärande för hållbar utveckling – en möjlighet till ett förändrat lärande

Klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och hav i obalans. Vi står inför stora utmaningar – Men stora utmaningar kan innebära stora möjligheter! Vi behöver tänka om och tänka nytt. Barnen...
Read More

Det vidgade literacitetsbegreppet i språkundervisningen

Mathias delar med sig av sina tankar och konkreta upplägg kring hur språkundervisningen kan anpassas för att förbereda eleverna på att möta ett allt mer komplext och visuellt media- och...
Read More
Mathias Rosenqvist