Allmänna lärar- och pedagogspåret

dag 1
03 Maj 2017
dag 2
04 Maj 2017
dag 3
05 Maj 2017

De vanligaste utmaningarna i bedömningen

Lyssna Kan man bedöma en text som inte skrivits för hand utan på dator med hjälpmedel? Kan jag pysa lite i uppgiften? Hur kan man få till en likvärdig bedömning...
Read More
Helena Wallberg

The Benefits of Absence

Lyssna In this seminar the intention is to expose the reality of brazilian education and how the absence plays an important role in our creative solutions for education. Some of...
Read More
Gustavo Brito

För en faktabaserad världsbild (dag 1)

Lyssna Gapminder har sedan 2005 undersökt vad allmänheten vet och inte vet om utvecklingen i världen. Undersökningarna visar att allmänheten har en världsbild baserad på dramatiska händelser och inte bygger...
Read More
Olof Gränström
Mikael Arevius

Skrivligheter

Lyssna Hur designar vi skrivuppgifter som väcker lust, kreativitet och motivation i förskoleklass och de tidiga årskurserna? Skrivuppgifter som inte ställer krav på vår bakgrund, erfarenhet och sociala status? Utifrån...
Read More
Kim Sjöberg

Skillnad som skapar skillnad

Lyssna Målgrupp Grundskola Hur kan digitala verktyg skapa skillnad som gör skillnad ur specialpedagogiskt och klassrumsperspektiv? Hur kan digitala verktyg utveckla och förstärka elevernas förståelse för matematik? Hur kan digitala...
Read More
Eva Rännar
Katarina Eriksson

Skriftspråkslärande i meningsfulla sammanhang

Lyssna Målgrupp Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Fritidshem Språket är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Men hur tar vi vara på barns språkliga erfarenhet? Arbetar vi med sådant som...
Read More
Annika Andréasson

Kreativitet och språkutveckling med modern teknik

Lyssna Hur kan modern teknik stimulera till handgjort kreativt skapande och språkutveckling? Jag lyfter fram exempel på hur tekniken kan hjälpa till att ge mer tid till för kreativitet i...
Read More
Elisabet Jagell

Bruun & Diaz – en dialog om digitaliseringens dilemman

Lyssna Är du intresserad av vad som egentligen händer i undervisningen i och med samhällets digitalisering? Vad tillför digitala verktyg egentligen undervisningen? Leder det verkligen till ett fördjupat lärande eller...
Read More
Sara Bruun
Patricia Diaz

Gamification – för att öka elevers engagemang och arbetsglädje

Lyssna Enligt statens medieråd spelar 81% av alla barn och ungdomar i Sverige spel. Spelens mekanik och design är konstruerade för att engagera. De verktygen kan plockas ur spelen och...
Read More
Adam Palmquist

Att bygga ett lärande team

Lyssna Att jobba i skolan innebär att ställas inför komplexa dilemman och ibland verkar problemen oöverstigliga. Det går inte att jobba ensam och hantera detta på egen hand. Det kollegiala...
Read More
Helena Wallberg

För en faktabaserad världsbild (dag 2)

Lyssna Gapminder har sedan 2005 undersökt vad allmänheten vet och inte vet om utvecklingen i världen. Undersökningarna visar att allmänheten har en världsbild baserad på dramatiska händelser och inte bygger...
Read More
Olof Gränström
Mikael Arevius

Grejen för dig!

Lyssna I denna föreläsning så tittar jag lite djupare på VARFÖR de olika elementen i GOTD har visat sig så framgångsrika. Jag har botaniserat bland de bästa retorikerna och de...
Read More
Micael Hermansson

Tänk på hållningen, människa!

Lyssna 1:1 satsningen gav oss ett nytt pedagogiskt verktyg med många fantastiska möjligheter men även utmaningar. David Olsson, idrottslärare och Nils-Gunnar Johansson, yrkeslärare på Anderstorpsgymnasiet i Skellefteå berättar om ergonomiprojektet...
Read More
Nils-Gunnar Johansson
David Olsson

Min värld med Aspergers syndrom

Lyssna En del föds den dagen då de lämnar sin mammas kropp. Andreas brukar säga att han föddes den 24 april 1997 då han fyllde 17 år och fick sin...
Read More
Andreas Brunnström

Mr Tourette Och Jag.

Lyssna Mr Tourette Och Jag är ett annorlunda stand up föredrag med pedagogik, komik och tragik. Pelle Sandstrak berättar och gestaltar de människor i skolan som såg honom som en tillgång, inte...
Read More
Pelle Sandstrak

Att leva och lära i programmeringens värld

Lyssna Vilken roll spelar program, algoritmer, data och internet i vårt samtida och framtida samhälle? Hur kan vi med hjälp av programmering i skolan både bygga förståelse för den digitala...
Read More
Linda Mannila

De är vår framtid! Hur man upptäcker särskilt begåvade elever

Lyssna Sverige utmärker sig genom att exportera Nobelpriset, otaliga innovationer och författarunder. Samtidigt visar studier att elever med högst begåvning mår sämst i svensk skola, trots att de har rätt...
Read More
Mona Liljedahl

Så funkar det! – Digitala verktyg ur ett ämnesövergripande perspektiv

Lyssna Konkreta exempel på hur ett reflekterande samt språkutvecklande arbetssätt i undervisningen kan ske, där kreativiteten flödar och förmågorna är i fokus via olika digitala verktyg. Ett arbetssätt som inkluderar...
Read More
Linda Starenhed
Katarina Eriksson

För en faktabaserad världsbild (dag 3)

Lyssna Gapminder har sedan 2005 undersökt vad allmänheten vet och inte vet om utvecklingen i världen. Undersökningarna visar att allmänheten har en världsbild baserad på dramatiska händelser och inte bygger...
Read More
Olof Gränström
Mikael Arevius

Augmented reality: The next frontier for learning

Lyssna The presentation focuses on the potential impacts of augmented reality (AR) technology on teaching and learning in the future. AR is a rapidly developing technology that blurs the distinction...
Read More
Tryggvi Thayer

Vad tänker du att en förskola ska vara?

Lyssna Att ha en pedagogisk helhetsidé kan vara nyckeln till att få alla hjul att snurra i takt i förskolan. Genom att göra ställningstaganden kan oliktänkande som förhindrar utveckling bli...
Read More
Martina Lundström

Lärandematriser; att få eleven att förstå

Lyssna Hur kopplar jag kunskapskrav till uppgiften så eleven förstår? Hur formulerar jag progression så eleven själv kan ta nästa steg? Lärandematriser är matriser som utgår från lärande och eleven,...
Read More
Johan Alm

Pedagogik med dagens teknik i morgondagens klassrum

Lyssna I ett projekt finansierat av Bolidenfonden fick Sara, Nils-Olov och deras kollegor möjlighet att utforma morgondagens klassrum. Med pedagogiken i centrum byggde dom ett klassrum där elever och lärare kan variera...
Read More
Nils-Olov Ahlgren
Sara Hällgren

barnperspektiv ur barns perspektiv – med kameran som verktyg

Lyssna IKT är ngt som vi i förskolan ska arbeta med. Men HUR vi ska göra detta är inte alltid helt lätt. Under denna föreläsning får vi följa förskolan Kakburkens...
Read More
Sofia Hedin

Digital teknik och undervisningsmetoder

Lyssna När datorerna kommer in i våra klassrum uppstår frågan hur och varför tekniken ska användas i undervisningen. Dessa frågor pekar på ett gyllene tillfälle att presentera och sprida olika...
Read More
Daniel Barker

Lärande för hållbar utveckling – en möjlighet till ett förändrat lärande

Lyssna Klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och hav i obalans. Vi står inför stora utmaningar – Men stora utmaningar kan innebära stora möjligheter! Vi behöver tänka om och tänka nytt....
Read More
Sanne Björklund

Det vidgade literacitetsbegreppet i språkundervisningen

Lyssna Mathias delar med sig av sina tankar och konkreta upplägg kring hur språkundervisningen kan anpassas för att förbereda eleverna på att möta ett allt mer komplext och visuellt media-...
Read More
Mathias Rosenqvist

Konsument eller producent? – Om vikten av lärardriven forskning

Lyssna Kompetensutveckling för lärare lyfts ofta upp som ett av de stora svaren på frågan om skolans utmaningar. Men är det verkligen kompetensutveckling som är lösningen? Ska lärare främst vara...
Read More
Ann-Sofie Jägerskog