Veritas Professionals

Veritas Professionals
Motner D:66
 

Veritas Professionals AB är ett företag som jobbar med rekrytering inom förskola med huvudfokus på förskollärare och förskolechefer. Vi är såväl uppdragsgivarens rekryteringspartner som pedagogernas karriärrådgivare.

Vi har ett stort utbud av jobbmöjligheter inom förskolesektorn över hela Stockholms län samt i Uppsala.