UtvecklingsPorten

UtvecklingsPorten erbjuder studiehandledning på mer än 65 olika språk till elever i Sveriges skolor.
Genom vår webbaserade metod med kartläggning och tvåspråkig studiehandledning kan varje elev göra sig förstådd och bli sedd utifrån sitt behov.
Varje elev får då samma möjlighet att nå skolans uppsatta mål och etablera sig i det svenska samhället.

 

Studiehandledning för elever och lärare
Varje elev får sin egen studiehandledare som i nära samarbete med
läraren följer elevens utveckling och bistår med studiehandledning på
elevens eget modersmål. Lärare och studiehandledare inleder med att
planera och diskutera elevens unika behov. Studiehandledningen sker
på svenska och elevens modersmål, är målinriktad på individnivå och
studiehandledaren har ämneskompetens.

Vi kartlägger elevens individuella kunskapsnivå utifrån skolverkets nya kartläggningsmaterial som består av tre steg. De första två är obligatoriska och skall ske inom två månader från det att eleven tagits emot i skolan.
Först kartläggs elevens bakgrund och erfarenheter. Därefter kartläggs litteracitet (erfarenheter av läsning och skrivande) och numeracitet (elevens matematiska förmågor). Detta utmynnar i en kartläggningsprofil som utgör underlag för rektor att fatta beslut om årskursplacering.