Uppsala kommun

Uppsala kommun
Monter A:25
 

Hos oss utvecklar barnen sina kunskaper och förmågor i en trygg, lekfull och lärande miljö – tillsammans med engagerade och kompetenta förskollärare och barnskötare. Uppsala kommun har över 100 förskolor där barnen lär sig genom att leka, skapa och utforska. Genom att ge barnen anpassad utbildning utifrån deras fortsättningar förbereder vi dem för en fortsatt skolgång.