Unikum – Unikt Lärande

Unikum – Unikt Lärande
Monter C:48
 

Alla barn är unika. Vi vill göra det lättare att anpassa lärandet i skolan till alla dessa unika barn. Därför gör Unikum smidiga och säkra verktyg på webben för barn, pedagoger och föräldrar. Verktygen gör det lättare att samarbeta kring mål, planer, dokumentation och kvalitet i förskolan och skolan.

Vi på Unikum vidareutvecklar verktyget hela tiden i tätt samarbete med barn, pedagoger, föräldrar, skolledare och kommuner. På så vis får vi omedelbart synpunkter på det vi gör, och en stadig ström av vilda, tokiga, nyskapande och inspirerande idéer till hur vi bättre kan anpassa lärandet i skolan till alla unika barn.

Idag används Unikum i flera tusen skolor, lärare har delat hundratusentals pedagogiska planeringar i Unikums skolbank, och flera hundra tusen användare har hjälp av Unikum när de arbetar för ett unikt lärande för unika barn.

Unikums uppgift är att göra det lättare att anpassa varje enskilt barns lärande i skolan efter barnets egna unika förutsättningar, genom att ta fram lättanvända verktyg på webben för barn, pedagoger och föräldrar.

Verktygen ska stödja och inspirera hela processen från nyfikenhet, målsättning och planering, till aktivitet, upplevelse, bedömning, uppföljning, användning av kunskapen och reflektion. Med ”lärande i skolan” menar vi lärande och utveckling hela vägen från skolformerna förskola via grundskola och särskola till gymnasium.

YouTube:

https://youtu.be/ak69xuS9q0E
https://youtu.be/hV3uNA6m0IA
https://youtu.be/92mey90EfXk
https://youtu.be/cHMDq6-vnhI