Tieto

Tieto
Monter H:07
 

Vi på Tieto tycker att IT-system för skolan ska underlätta lärandet och föra människor närmare varandra på ett naturligt sätt. SETT är en fantastisk mötesplats där vi får möjlighet att träffa våra viktigaste experter – ni som använder våra system och arbetar i skolan dagligen.

Oavsett om din roll är skolledare, lärare, förskollärare eller om du just nu är lärarstudent så besök vår monter H:07 och prata med oss om dina utmaningar. Ta också chansen att prova våra senaste lösningar som förenklar kommunikationen mellan hem och skola.

Vi kommer att visa upp:

Nya funktioner i vår app för vårdnadshavaren.

Planering förskola och fritidshem som är ett smidigt verktyg för det administrativa arbetet.

Vi visar också vår nya lösning Tieto Education Elevregister.