Texas Instruments

Digital kompetens och programmering ska stärkas i skolan – Texas Instruments erbjuder det som behövs inom matematik och teknik

I den nya läroplanen i bl.a. matematik har programmering fått en viktig del i grundskolan, samt på gymnasiet. Den symbolhanterande teknologin (CAS) får större utrymme i B och C kursen på gymnasiet.

Här visar Texas Instruments ett flertal exempel på hur skolan kan lösa dessa nya behov bl.a. med hjälp av vårt nya programmeringshjälpmedel TI-Innovator™ Hub. Ett utbildningsverktyg som ger eleverna en introduktion till programmering och teknisk design, och som förbereder dem för framtidens arbetsuppgifter.

TI-Innovator Hub, är en box med en inbyggd mikrokontroller som ryms i handen, och som kan anslutas till en grafräknare. Den går också att ansluta tillsammans med programvara, och ger elever möjlighet att analysera och beskriva sin omvärld. ”Hubben” skapades med hjälp av TI LaunchPadBoard, samma teknik som ledande tekniker över hela världen använder till att utveckla banbrytande produkter, från smarta armbandsur till 3D-skrivare. Eleverna kan t.ex. lära sig hur man skriver ett program som spelar en enstaka ton, och sedan sätta ihop ljud med olika frekvenser och spela melodier.

Förutom programmering så visar vi även exempel på hur du kan använda Texas Instruments symbolhanterande hjälpmedel, och vi visar dig som lärare hur du förbereder dig inför den nya läroplanen som är obligatorisk fr.om 2018.