Sveriges Utbildningsradio, UR

Sveriges Utbildningsradio, UR
Monter H:09
 

UR gör program för dig som vill förstå världen.
Vi vill underhålla, väcka nyfikenhet, oroa, ge dig aha-upplevelser och sätta saker i sitt sammanhang. Du kan titta eller lyssna var du än befinner dig – i skolan, hemma i tv-soffan, på bussen.

Något för alla
Det finns hur många radio- och tv-program som helst, men bara ett UR. I våra program kan du fördjupa dig i stora och små frågor, förflytta dig till platser du inte visste fanns, möta människor från hela världen.

Vi är public service. Det gör att vi kan skapa ett brett utbud och smala program. Vissa program är till för några få, andra för väldigt många.

UR i skolan
Vissa saker är svåra att läsa sig till. De måste upplevas. När läraren tar in världen i klassrummet händer det saker med lärandet. Våra program inspirerar och väcker lust och nyfikenhet hos barn och elever. För att våra program ska vara relevanta och användbara samarbetar vi med lärare och elever. Självklart utgår vi från styrdokument och läroplaner.

Vi gör en del program som inte passar dig
UR gör program för alla. Vissa program är gjorda speciellt för någon som är i din ålder, lever som du och har ungefär samma funderingar kring livet som du har. Andra program produceras för någon annan och då kanske du inte känner igen dig alls.

Programmen ska vara tillgängliga för alla. Till exempel textas alla program och vi tecken- och syntolkar en del. Vi har dessutom program på över 50 olika språk.