Svensk Talteknologi

Svensk TalTeknologi underlättar skolgång, arbetsliv och vardag för alla som läser och skriver.
Vår vision är att ingen elev ska lämna skolan utan att kunna läsa och skriva.

Kom bort till vår monter och få en visning av våra produkter!
Varmt välkomna!

Språkinlärning
Språk är viktigt för alla. Detta gör att alla elevers skolgång kan underlättas, men är särskilt viktigt för elever med läs- och skrivsvårigheter och nyanlända elever för språkinlärning.
Vi på Svensk TalTeknologi kan erbjuda er tre olika produkter som med fördel kan användas vid språkinlärning! Både för nyanlända elever för att lära sig svenska, men också för att lära sig ett nytt språk än svenska.


ClaroValfrihet
Claros populära talsynteser finns för att öka elevers läs- och skrivförståelse i över hälften av Sveriges kommuner.
Välj Claros talsyntes till en eller flera olika plattformar i vårt valfria avtal!