Svensk e-identitet

Svensk e-identitet AB med huvudkontor i Uppsala är specialiserade på molntjänster för inloggning och signering till webbplatser och applikationer. Produkterna stödjer Single Sign On och tvåfaktorsinloggning. Tjänsterna är säkra, kostnadseffektiva och enkla att införa och förvalta. Resultatet för slutanvändarna är enkel och smidig inloggning och signering. Kunderna finns bl.a. inom finans, transport, IT, tjänstesektorn, skola, kommun, vård och omsorg. Företaget sysselsätter 22 personer och ägs av de tre grundarna som alla jobbar i verksamheten. Läs mer på www.e-identitet.se.