Studybee

StudyBee hanterar den pedagogiska elevutveckling direkt i Google Classroom. Det är fullt integrerat med Google Classroom. Alla kunskapskrav från skolverket finns i StudyBee. När en pedagog skapar en uppgift i Google Classroom sätter hen kunskapskrav för uppgiften i StudyBee. Med StudyBee skär skolor ner sin kostnad samtidigt som de får en bättre bild över elevens utveckling och sparar flera timmar i veckan för pedagogerna. De slipper hoppa fram och tillbaka mellan olika verktyg och de har en samlad bild över elevutveckling.