Studi.se

Studi.se / Språkprojektet

Skola för alla från första dagen

Språkprojektet utvecklar det flerspråkiga digitala läromedlet Studi.se på sex språk. Det hjälper nyanlända elever att snabbt ta del av såväl ämnesundervisningen som svenskan i skolan. Språken är arabiska, somaliska, tigrinska, dari, engelska och svenska.

Läromedlet är också ett bra verktyg för elever med svenska som förstaspråk. De kan öva på egen hand, ta igen förlorade lektioner eller repetera lektioner i sin egen takt så många gånger som det behövs.

För lärare är Studi.se ett enkelt sätt att förbereda elever för en lektion. Ett sätt att flippa klassrummet.

I Språkprojektet utvecklas läromedlet Studi.se genom ett samarbete mellan Komplementskolan, forskare och kommuner.

Produkter

Med ett flerspråkigt interaktivt läromedel kan studiehandledaren dela ut läxor och ge uppgifter som eleven arbetar med mellan handledningstillfällena. Språkstödet kan då hjälpa eleven dygnet runt, och handledningstiden kan ägnas åt just handledning.

Dessutom kan eleven växla mellan de olika språken i både tal och skrift. Hastigheten i filmen kan också ändras, så eleven kan anpassa den efter sina behov.

Samtliga filmer har även ett quiz i tre svårighetsnivåer. Alla quiz översätts till de sex representerade språken.

Erbjudanden

Kommuner som medverkar i språkprojektet får full tillgång till Studi.se. Här ingår hela läromedlet, med alla språk, till alla elever i åk 7-9 och kopplade lärare, studiehandledare och modersmålslärare.

Detta gäller för samtliga kommunala skolor i alla tio ämnen.