Stratsys

Stratsys är den marknadsledande aktören i Sverige på molnbaserade verktyg för effektiv verksamhetsstyrning. Vi brinner för att hjälpa organisationer effektivisera sitt arbetssätt för att på så sätt bli mer produktiva. Detta gör vi med hjälp av produkterna i vår molnbaserade plattform som stöttar organisationer i att planera, genomföra och följa upp sina aktiviteter på ett effektivt sätt. I över 15 år har våra produkter underlättat arbetslivet för hundratals organisationer i olika storlekar och branscher.

 

Våra produkter för skolorganisationer:

Resursplanering för grundskola – Vår produkt Resursplanering för grundskolan hjälper rektorer och skolledare att skapa en överblick över skolorganisationen och dess resurser för att bättre kunna planera för en hållbar organisation. Med verktyget kan rektorer enkelt synliggöra resursbehovet i organisationen och optimera användandet av tillgängliga resurser. Verktyget underlättar budgetering genom att koppla ihop budgetår med verksamhetsår så att dessa harmonierar.

Skolans systematiska kvalitetsarbete – Anpassat efter organisationens behov och arbetssätt, erbjuder Stratsys ett verktyg för att strukturera och samordna det systematiska kvalitetsarbetet inom skolan så att det blir en naturlig del i den dagliga verksamheten