Sollentuna kommun

I Sollentuna kommun jobbar vi mot ett gemensamt och tydligt mål – Sveriges Bästa skola. Vi utvecklar våra undervisningsmetoder och vi tror på att lära av varandra. Vi delar med oss av kunskap och goda exempel inom skolans värld. Vårt arbetssätt ger oss skickliga lärare, motiverade elever och engagerade föräldrar. Skolutveckling ska vara verksamhetsnära, den ska vara  involverande och vi gör det tillsammans.