SoftwareONE AB

Som ett stöd för er att fatta rätt verksamhetsbeslut bidrar vi med kunskap och insikt gällande hanteringen av programvara i er organisation och IT-miljö. Vårt fokus är att sänka era kostnader och säkra er investering. Det gör vi utifrån ett oberoende perspektiv med utgångspunkt i era unika utmaningar och mål.