Skolplus

Skolplus.se är en av Sveriges populäraste webbtjänster för grundskolan. På vår webbsida hittar du som undervisar i årskurs Fk- 6 det du behöver: övningar, utskriftsmaterial, spel, filmer och mycket annat inom olika ämnen. Allt ingår när du tecknar en Skolpluslicens och vi fyller hela tiden på med nyheter från våra duktiga pedagoger och läromedelsutvecklare. Vår strävan är att lära ut och ge färdigheter på ett lättsamt och roligt sätt som får eleverna att engagera sig.

Välkommen till vår monter och få ett gratis prova-på-konto för din skola!