Sensavis

Sensavis visuella lärverktyg stärker läraren genom att göra det enkelt att visualisera det abstrakta och förklara det komplexa. Mjukvaran är flexibel, interaktiv och tvingar inte läraren att rätta sig efter förutbestämda texter eller ljud. Innehåll inom biologi, kemi, fysik, matematik, geografi och teknik som hela tiden växer genom ett kunddrivet utvecklingsprogram.

Använd Sensavis i klassrummet för att nå och inkludera alla elever i lärandet genom att förenkla det abstrakta och komplexa. Skapa och individanpassa dina egna utbildningsmaterial för kollegialt lärande eller för att flippa klassrummet. Ta eleverna från att vara passiva konsumenter till att bli aktiva producenter då de arbetar med sina interaktiva projekt.