Quiculum

Quiculum
Monter A:21
 

Quiculum är ett nytt, modernt (eller kanske ”revolutionerande”) skolsystem som är utvecklat i samarbete med skolor. Skolorna känner bäst sina behov och vad de behöver få ut av ett komplett skolsystem. Därför har idéer och förslag från skolledare, lärare och elever hela tiden varit utgångspunkten i utvecklingen.
Skolan har tidigare varit beroende av flera skilda system men nu kan vi alltså presentera ett Quiculum, ett system som hanterar allt, schemaläggning, elevregister, lärplattform, frånvaro etc.