Nypon Förlag

Nypon Förlag
Monter D:62
 

Nypon och Vilja förlag ger ut lättläst litteratur för barn, unga och vuxna. Vi har en övertygelse. Alla måste lära sig läsa. Alla utifrån sina egna förutsättningar. Genom att läsa utvecklar vi vårt språk. Med språkets hjälp kan vi sätta ord på våra tankar och känslor. Därmed kan vi göra vår röst hörd och bli aktiva medborgare i ett demokratiskt samhälle.