Netsmart

Netsmart svensk distributör för SMART Board och Nureva

SMART Technologies var först med att utveckla interaktiva gemensamma ytor i undervisningen och leder fortfarande utvecklingen av interaktiva skärmar och tavlor i klassrummen. SMART arbetar nära pedagoger över hela världen för att säkerställa att lärare och elever får bästa möjliga verktyg för att kollaborera, effektivisera och höja måluppfyllelsen. SMART Board är optimerad att användas tillsammans med mjukvarusviten SMART Learning Suite, världens mest använda plattform för digital undervisning. SMART Learning Suite inkluderar mjukvarorna SMART Notebook, SMART lab, SMART response och SMART amp som på olika sätt binder samman elever, lärare, föräldrar och alla olika digitala verktyg i och utanför klassrummet till en pedagogisk helhet.

Netsmart driver användarföreningen SMARTKlubben med 25 000 medlemmar och är certifierat utbildningscenter för SMART. En av våra främsta uppgifter är att stötta kommuner, skolor och pedagoger att implementera digitala verktyg och digitala arbetsmetoder i undervisningen.
Netsmart är en trygg partner på skolmarknaden sedan femton år tillbaka och har ett rikstäckande nätverk av noga utvalda återförsäljare som säkerställer att du som kund får ett professionellt bemötande i alla led, från valet av produkter och utbildning till installation och teknisk support.

Vi kommer bland annat att visa:

  • SMART Board iQ
  • SMART Learning Suite med SMART Notebook, SMART lab, SMART response, SMART amp
  • Helt nya Nureva Span System och Nureva HDL300