NE

NE är ett ledande digitalt kunskapsföretag som utvecklar och erbjuder produkter och tjänster med höga krav på tillförlitlighet, tillgänglighet och användarupplevelse.

75 procent av Sveriges elever och lärare har i dag tillgång till NE:s kunskapstjänster och läroplansanknutna pedagogiska resurser. I en tid och i en värld där objektiv kunskap och fakta av hög kvalitet efterfrågas mer än någonsin spelar NE en betydande roll.

Våra läromedel:
I vår utveckling av verkligt digitala läromedel kombinerar vi trovärdigheten, överblicken och pedagogiken i traditionella läromedel med all den dynamik, flexibilitet och användarvänlighet som finns i vår digitala vardag.

Våra läromedel är interaktiva och ger läraren stor flexibilitet och möjlighet att anpassa undervisningen till varje klass och varje elevs individuella förutsättningar och behov. Förutom ett högkvalitativt textinnehåll, bilder, illustrationer, grafik och kartor innehåller NE:s läromedel bland annat film, TV- och radioprogram, simuleringar, interaktiva övningar och quiz. I varje läromedel är det dess- utom möjligt att fördjupa sig i utvalda artiklar från vårt uppslagsverk och att använda NE:s ordböcker för att hitta förklaringar till svåra ord i texten. Inne- hållet i läromedlen utvecklas och uppdateras kontinuerligt och nya läromedel tillkommer löpande.

Våra kunskapstjänster:
Se en film, dokumentär eller ett program i Play, fördjupa dig i olika ämnen i Uppslagsverket eller Junior, utforska Världens länder eller Världens religioner, använd ett temapaket, hitta rätt översättningar i våra ordböcker eller språkträna med E-språk. Allt detta ingår i vårt skolpaket.