Naturbruksförvaltningen, Västra Götalandsregionen

Naturbruksförvaltningen, Västra Götalandsregionen
 

Naturbruksförvaltningen tillhör Västra Götalandsregionen. Vi förvaltar och bedriver utbildningsverksamhet på fyra platser; naturbruksskolorna Svenljunga, Sötåsen och Uddetorp samt BYS (Biologiska Yrkeshögskolan i Skara). Naturbruksförvaltningen får sina direktiv från Regionutvecklingsnämnden som är underställt Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen, uppdraget specificeras sedan av naturbruksstyrelsen. Våra uppdrag består av att bedriva utbildning på gymnasial- och vuxen nivå, samt erbjuda kortkurser och YH-utbildningar. Till det har vi även ett uppdrag att vara kompetenscentrum för de gröna näringarna och vara en aktiv del i landsbygdsutvecklingen.

På SETT-mässan kan du se vårt projekt SimGården där vi ställer upp vår trailer fylld av toppmoderna simulatorer inom den gröna näringen. Besökare är välkomna att testa en simulator i form av exempelvis skördetröska, traktor eller skogsmaskin.

Vill du veta mer är du välkommen att besöka vår hemsida: naturbruk.nu och simgården.nu. Våra skolor finns också på Facebook som ”Naturbruksskolan Sötåsen”, ”Naturbruksskolan Svenljunga”, ”Naturbruksskolan Uddetorp” och ”BYS”. Vill du besöka oss på Instagram finns vi under ”naturbruk.nu”