Lin Education

Vi brinner för att utveckla svensk skola. Hur framgångsrikt en skolas utvecklingsarbete blir beror på hur väl delarna Verktyg, Innehåll och Pedagogik samspelar. Dessa tre delar präglar allt vi gör.