Sveriges Läromedelsförfattares Förbund

Sveriges Läromedelsförfattares Förbund
Monter B:54
 

Sveriges Läromedelsförfattares Förbund – SLFF är huvudorganisation för Sveriges läromedelsförfattare i alla ämnen, för alla målgrupper från förskola till högskola och universitet. SLFF erbjuder en omfattande medlemsservice för att stärka kompetensen hos medlemmarna och skapa gemenskap i författararbetet.  SLFF bevakar upphovsrättsfrågor och läromedelsförfattarnas rättigheter. SLFF förhandlar om avtal med förlag och organisationer och följer hur informationsteknologin påverkar upphovsrätten och läromedelsförfattarnas roll. SLFF skapar kontakter med nya aktörer inom läromedelsområdet i Sverige, Norden och Europa samt informerar om och framhåller läromedlens betydelse i utbildningssamhället. SLFF är en av stiftarorganisationerna till ALIS – Administration av Litterära rättigheter I Sverige – och medlem i Bonus Copyright Access, Copyswede, KLYS, Nordiskt Författar- och Översättarråd samt European Writers’ Council (EWC).