Kikora

Kikora är ett digitalt läromedel i matematik för grundskola och gymnasium. Elever och lärare loggar in på vår webbaserade  tjänst och får tillgång till över 30,000 nivåanpassade uppgifter för repetition, mängdträning, huvudräkning, diagnostik och mycket mer. Med Kikoras unika mattemotor får elever direkt återkoppling i räknemomentet och kan få lösningsförslag eller ledtrådar om den fastnar. Med Rapportsystemet får lärare full översikt på elevernas resultat och kan anpassa undervisningen efter elevernas kunskaper.

I Kikora finns även en självstudiekurs i GeoGebra och med 2-Språks modulen kan elever räkna matematik 11 olika språk, bland annat arabiska, dari, pashto, somaliska m.fl. Över 100 miljoner uppgifter har räknats i Kikora av skandinaviska elever.

MatteTrion – Ett helt kostnadsfritt läromedel i matematik. Med MatteMaraton för repetition, Digitala Diamantdiagnoser för diagnostik och en självstudiekurs i GeoGebra får man ett kraftfullt verktyg för digital matematikundervisning.

Kikora – Över 30,000 uppgifter för årskurs 4-9 och gymnasiet Ma1.

Kikora Plus – Få över 8000 uppgifter på 11 olika språk. Med 2-Språks modulen kan elever visa uppgifter både på svenska och sitt modersmål samtidigt.