IT-Pedagogen

 

IT-Pedagogen.se är en webbtidning som skriver om skola, pedagogik och lärande med utgångspunkt i den digitala värld dagens unga växer upp i. Barn och ungdomar har teknik och redskap integrerade i sin vardag som skolan aldrig tidigare behövt förhålla sig till. Vi står som en informatör och oberoende granskare i gapet mellan tekniken och pedagogiken. Utifrån frågeställningar om hur dessa har, kan och borde närma sig varandra skriver vi om arbetsverktyg, pedagogiska metoder, om aktuell forskning och teknikens utveckling.