IST

IST har stått vid skolans sida i mer än 30 år. Vi har levererat IT-lösningar och tjänster med målet att göra vardagen och verksamheten bättre för alla som jobbar med skolan. Vi har kontor i Sverige, Norge och Danmark med ungefär hälften av invånarna som användare i våra system.

Hälften av de anställda på IST har en bakgrund som lärare eller skolledare. Många av oss är experter på processerna inom kommun, förvaltning, skola, pedagogik, lärande och kunskap. Inom dessa områden har vi hittat en mängd smarta lösningar och tjänster som gör tillvaron enklare, oavsett om du är administratör, rektor, lärare, pedagog, förälder eller elev.

Vi vill tillsammans med våra kunder effektivisera administrationen, underlätta kommunikationen och skapa nya möjligheter i lärandet. Det vi vill är att alla i samhället får möjligheten att lära sig så mycket som möjligt.

Vi erbjuder

IST Lärande
IST Förskola/Fritidshem
IST Skoladministration
Professionsutveckling
Kvalitetsarbete
Ledarskap och förändringsprocesser