Inrego

 

Inrego är Sveriges största återförsäljare av återanvända IT-produkter med tillhörande tjänster. Vi förser över 700 skolor och utbildningsverksamheter i Sverige med datorer och IT-verktyg, mjukvaror och tjänster och har lång kunskap och erfarenhet av att genomföra 1:1-satsningar i skolan.

Förra året kunde vi tillsammans med våra kunder se till att 260 000 IT-produkter gick till återanvändning vilket skapade en koldioxidbesparing på 2 800 ton. Det motsvarar energin för att värma upp 11 000 lägenheter.

Inrego grundades 1995, har 90 anställda och omsätter cirka 230 miljoner kronor. Företaget är certifierat genom kvalitet ISO-9001, miljö ISO-14001, informationssäkerhet ISO 27001 samt arbetsmiljö OHSAS 18001. Läs mer på inrego.se