InfoMentor

InfoMentor
Monter D:61
 

InfoMentor är en ledande leverantör av unika lösningar för undervisning och inlärning som gör det möjligt för skolor att på ett framgångsrikt sätt implementera kunskapslärande och därmed hjälpa alla elever att nå sin fulla potential. Alla våra lösningar bygger på omfattande pedagogisk forskning och förmedlar djup analytisk insikt som gör det möjligt att förbättra elevernas resultat. InfoMentor används av mer än en miljon lärare och elever i Sverige, Storbritannien, Schweiz, Tyskland och på Island. Vårt huvudkontor ligger i Reykjavik, Island.