Idéreaktorn

Vi är övertygade att all verksamhet förbättras med bra designad modern teknik.
Med Barncentralen förenklas och effektiviseras skolors dagliga administration.
Pedagoger kan enkelt och snabbt sköta närvaro, dokumentation och kommunikation
direkt ifrån våran App på surfplatta/smartphone eller ifrån webbläsaren på en dator.
Vårdnadshavare utmanas till ökad delaktighet och inblick i barnens dag på skolan
samt enkel tillgång till viktig skolinformation med våran App på sin smartphone eller surfplatta.
Med våra lösningar ökas förståelse och frigörs tid för det viktigaste – Barnen och lärande.
Därför har vi skapat Barncentralen, vill Ni prova?

Barncentralen är en kostnadseffektiv, intuitiv och säker molntjänst från Idéreaktorn AB.
Välkomna till oss i monter M:34 – Vi ser fram emot att visa Er hur det fungerar och berättar mer!