Huddinge kommun

Fram till år 2030 kommer invånarantalet i Huddinge kommun ha vuxit från 110 000 till 160 000. Det betyder närapå 8 000 fler elever i våra grundskolor, vilket motsvarar ungefär tio nya F-9-skolor, och att vi måste göra plats för ytterligare 5 000 barn i våra förskolor på 250 nya avdelningar. Vi behöver alltså rekrytera många nya lärare, förskollärare och skolledare under en lång tid framöver. Kom till vår monter K:41 och ta del av hur vi gör i Huddinge!

Vi jobbar efter en pedagogisk plattform som syftar till högre måluppfyllelse och likvärdighet i verksamheterna. Hörnstenarna är att vara en professionell pedagog, en professionell skolledare och att arbeta med en stödjande lärmiljö. I vår monter kommer vi också att visa hur vi jobbar med våra prioriterade områden IT, matematikutveckling och språkutveckling.

Välkommen att ta ett snack med oss! Inför mässan är du välkommen att besöka pedagoghuddinge.se för att läsa mer om hur vi gör i Huddinge.

 

Program:

Onsdag 3 maj

9.30-10.30 – AKTIVITET: Makerspace, Niklas Ekholm, Glömstaskolan, bygger robotar med elever
11.00-11.30 – PODDSAMTAL: Den digitala utvecklingen i Huddinge, Helena Näslund (tf utbildningsdirektör), Conny Steinmo (utvecklingschef), Patrik Kärkkäinen (CIO), Krister Thun (Sjödalsgymnasiet), Joakim Andersson (Solfagraskolan)
12.00-13.00 – AKTIVITET: IKT i skolan, Carena Karlsson och elever från Östra grundskolan visar hur de arbetar med digitala ledare
13.30-14.00 – PODDSAMTAL: Kan unga påverka? Maria Wiman med elever från Östra grundskolan berättar om kampen för en ytterligare en säsong av UR-programmet Geografens testamente
14.00-15.00 – AKTIVITET: Makerspace, Niklas Ekholm, Glömstaskolan, bygger robotar med elever och Elevjournalistik, elever från Östra grundskolan sammanställer material som de samlat in under dagen

 

Torsdag 4 maj

9.30-10.30 – AKTIVITET: Minecraft, Rebecka Holm och Rabia Celik, Visättraskolan visar hur der arbetar med Minecraft, tillsammans med elever
11.00-11.30 – PODDSAMTAL: IKT i undervisningen, Jannike Tofält och elever från Edboskolan om hur lärplattan hjälper dem i undervisningen
12.00-13.00 – AKTIVITET: IKT i skolan, Daniel Gausel och elever från Östra grundskolan visar hur de arbetar med digitala ledare
13.30-14.00 – PODDSAMTAL: Vad är en professionell pedagog? Cissi Söderlund (Snättringeskolan), Jenny Ohlis (Vistaskolan), Päivi Hernesten (Trångsundsskolan), Karin Kavmark (Vistaskolan), Anna Stjelke (Edboskolan)
14.00-16.00 – AKTIVITET: Digitalt skapande med lärplatta. Helena Alenby Moritz och elever från Edboskolan visar hur de arbetar med digitalt skapande

 

Fredag 5 maj

9.30-10.30 – AKTIVITET: IKT och språkutveckling i förskolan. Alexander Trapp (förskolan Gullvivan) om hur han arbetar med IKT och Charlotte Lind (Vårby förskolor) om hur de använder IKT i språkutveckling och modersmål
11.00-11.30 – PODDSAMTAL: Forskningsprojektet ”Små barns lärande”, Heidi Wasén (utvecklingsledare), Annelie Glifberg (verksamhetschef förskolan), Kirsi Pihl (förskolechef Glömsta-Vista), Margareta Kareliusson (förskolechef Flemingsberg-Kästa)
12.00-13.00 – AKTIVITET: Hur gör Huddinge? UF-företag från Sjödalsgymnasiet (UFocus UF) och Östra grundskolan (Carina Hafrén och Yvonne Törnlund med elever) berättar hur de arbetar, tillsammans med Annika Sundström och elever från Vistaskolan, som berättar om hur de arbetar med källkritik och sociala medier
13.30-14.00 – PODDSAMTAL: Vad är en professionell skolledare? Helena Näslund (tf utbildningsdirektör), Annelie Glifberg (verksamhetschef förskolan), Ann-Britt Sten Hodin (verksamhetschef gymnasieskola/vuxenutbildning), Kerstin Gelfgren (verksamhetschef grundskola)