Gothia Fortbildning

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, digitala tjänster och broschyrer samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.

Träffa våra författare på Settdagarna. Lyssna på deras föreläsningar och träffa dem i vår monter. Mer information här: www.gothiafortbildning.se/sett-stockholm

Välkommen!