Filmoteket

Filmoteket erbjuder en pedagogisk video-on-demand tjänst för skolor som ger tillgång till 1000 filmer – utbildnings-, kort-, spel-, och dokumentärfilm. Filmutbudet är framtaget och utvalt för att möta läroplanens riktlinjer.
I filmotekets streamingtjänst ingår dessutom UR:s, Utbildningsradions, alla strömmande filmer. Många av våra filmer har studiehandledningar som underlättar pedagogernas arbete. Plattformen ger också möjlighet att arbeta med filmerna på olika sätt, och framöver planeras olika typer av verktyg för att skapa egna lektioner utifrån filmmaterialet.

Målgruppen är elever och lärare från förskolan till gymnasiet. Syftet med filmerna är att inspirera och bidra till en förbättrad och lärorik inlärning för elever. Filmoteket vänder sig till enskilda skolor och kommuner som vill ge sina pedagoger en effektiv möjlighet att använda film i undervisningen. Filmoteket riktar sig i första hand till skolor som inte är anslutna till någon AV-/Media-central.