Dyslexiförbundet

Dyslexiförbundet
Monter: F:38
 

Dyslexiförbundet är ett funktionshindersförbund som samlar personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, personer med matematiksvårigheter/dyskalkyli, deras anhöriga, föräldrar och andra intresserade. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och utgår från den enskilde personens behov. Förbundet har ca 7.500 medlemmar organiserade i cirka 60 föreningar runt om i landet.

Dyslexiförbundet arbetar med rådgivning och stöd, har en omfattande informationsverksamhet, bedriver intressepolitik och påverkansarbete, ordnar utbildning, möten, föreläsningar och lägerverksamhet. Dyslexiförbundet har informationsverksamhet Skriv-knuten.

Dyslexiförbundet arrangera Dysleximässan varje år.

I vår monter kommer vi att svar på frågor om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, och matematiksvårigheter/dyskalkyli. Dela ut informationsmaterial och information om årets dysleximässan. Vi visar appar och hjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi samt matematiksvårigheter/dyskalkyli.

http://www.dyslexi.org/

 

Hoppas vi ses – välkommen!