Dantek

Dantek har sedan 1997 levererat IT-tjänster till skolor runt om i Sverige.

På mässan visar vi vårt skolbibliotekssystem Dantek BiblioMatik samt vår nya lärplattform Systematic MoMo.

Dantek BiblioMatik

Vårt skolbibliotekssystem Dantek BiblioMatik används av fler än 500 kunder i över 90 kommuner runt om i landet. Systemet används främst av grundskolor, men också av gymnasieskolor, folkhögskolor och andra utbildningsinstitutioner.

Dantek levererar allt som du behöver för att skapa ett bra skolbibliotek på din skola!

Systematic MoMo

MoMo är en lärplattform som underlättar planläggning, genomförande och evaluering av er undervisning. MoMo stödjer de pedagogiska processer som lärare och elever möter varje dag.

Kom till vår monter och se om MoMo passar på din skola!