Creaza AS

Creative and Playful Learning 

Creaza är ett modernt digitalt läromedel där eleverna arbetar med ämnen och samtidigt utvecklar sina kunskaper och förmågor. I Creaza hittar man uppgifter som eleverna löser genom att skapa tankekartor, presentationer, tecknade serier, film och ljudproduktioner i en pedagogisk kontext.