Caperio

Caperio Skolpartner är en av Sveriges ledande aktörer när det kommer till införande av pedagogik kopplat till digitala verktyg. Vi har många års erfarenhet av införandeprojekt till Sveriges kommuner och friskolor. Vi levererar digitala lärmiljöer där modern teknik kombineras med effektiva metoder för att förbättra undervisningen och säkerställa en ökad måluppfyllelse.

Vår vision: ”Tillsammans utvecklar vi en modernare skola som förbereder barn och ungdomar för morgondagens möjligheter”.

Caperio Skolpartner är en del av Caperio AB, Caperio är en IT-tjänstekoncern som erbjuder produkter, logistik och konfigurationstjänster och managerade tjänster för att optimera kundens IT-investering. Med ett högt engagemang och lång erfarenhet tar vi ansvar hela vägen. Före, under och efter en förändring säkerställer vi att våra kunder kan nyttja den fulla potentialen av modern teknik i verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt. Som kund till Caperio blir du nöjd. Caperio fick bästa betyg av Radar Group som i sin årliga undersökning av leverantörskvalitet kan konstatera att Caperio har Sveriges mest nöjda kunder.