Axiell Education

Axiell Education
Monter C:20
 

Att utveckla skolbiblioteket och dess roll för den moderna skolan är vår inte bara vårt jobb utan något vi också brinner för. Vi tror att litteratur och tillgång till digitala verktyg och resurser öppnar nya världar och breddar individers tänkande och att skolbibliotek måste få en starkare ställning i skolan. Vi vill göra elever nyfikna och bredda deras perspektiv och ge alla lärare en möjlighet att enkelt jobba mot målen i läroplanen.

Axiell  är ett globalt företag och levererar tekniska lösningar till våra över 10 000 kunder världen över.