Askunge Förlag

Askunge förlag utvecklar läromedel i matematik med fokus på kartläggning, färdighetsträning och problemlösning. Nytt för i år är utgivning av basmaterial i svenska. Vi vänder oss särskilt oss till elever som behöver extra stöd.