Aktiv Skola

Aktiv Skola
Monter B:62
 

Aktiv Skola är en stiftelse som är religiöst och partipolitiskt obunden, och som arbetar på olika sätt för att förbättra skolan. Aktiv Skola tar fram utbildningsmaterial som är helt kostnadsfritt för skolorna. Materialet består bland annat av filmer, affischer och lektionsunderlag. Vi har valt att fokusera på fem områden: miljö, mobbning, hälsa, ohälsa och droger. Vill man skapa en bättre skola går det inte att bortse från dessa områden som är ofrånkomligt förenade med kunskapsinhämtning och elevernas möjligheter till en positiv utveckling. Aktiv Skola har som ambition att bli en modern föräldraorganisation, en intresseorganisation för alla föräldrar i Sverige. Vi arbetar med socialt entreprenörskap, vilket innebär att det är tack vare våra företagssponsorer som vi kan erbjuda Sveriges alla skolor kostnadsfritt utbildningsmaterial.