Vem är årets punkare i skolsverige? 

Nominera din kandidat till Trevor Dolan priset senast den 30 januari 2018. Ett stipendium på 10 000 kr delas ut till en lärare, förskollärare, pedagog, fritidslärare eller skolledare som utmärks av följande:

  • Civilkurage och mod att varje dag ta ställning för varje enskilt barn/elev, trots omgivningens tyckanden och tryck.
  • En orubbad övertygelse om varje elevs förmåga att lära och skolans avgörande inverkan på en elevs nutid och framtid.
  • Ett passionerat och hängivet ledarskap med en osviklig pedagogisk markör riktad mot undervisning och lärande.
  • Ett ledarskap där det didaktiska lärandet står på tvärvetenskaplig grund.
  • Humor, värme och kärlek till sitt uppdrag, sina medarbetare och elever.
  • Modet att ta debatt.
  • Är punk i skolvärlden.

Tidigare pristagare:

2017
Maria Wiman,  
Lärare i Sv/So för årskurs 7 och förstelärare i läsutveckling, på Östra grundskolan i Huddinge

– Det här är mitt första nationella pris och en bekräftelse på att jag är på rätt väg. Man behöver inte alltid göra som man gjort tidigare. Det är coolt att vara annorlunda, säger Maria Wiman. 

Ta del av hela pressmeddelandet här.

2016
Janna Schéele, Utvecklingsledare, Östersunds Barn- och utbildningsförvaltning
Michael Andersson, Musiklärare/ADE på Falkbergsskolan i Botkyrka
Johan Eriksson, Förstelärare på Runbacka skolor/runan i Sollentuna

2015
Jacob Möllstam

2014
Karin Nygårds

The board (Jury)

Vinnaren utses av ” The Board” för Trevor Dolan Foundation som består av:
– Lisa Heino, ordförande i The Trevor Dolan Foundation och Utbildningspolitisk utredare på Lärarförbundet.
– Fredrik Svensson, VD Meet In Grid
– Mattias Odhner Larsson, rektor Mediagymnasiet Nacka -Strand
– Peter Habbe, lärare AIC
– Anne-Marie Körling, lärare och författare
– Lennart Grosin, docent i pedagogik Karolinska Institutet
– Maria Wiman, lärare Östra grundskolan Skogås

Om Trevor Dolan Foundation

Trevor Dolan var en skolforskare med en tvärvetenskaplig syn på lärande och skolutveckling. Han ifrågasatte tyckanden och framhöll vikten av att alltid ha vetenskapliga belägg för påståenden om företeelser i skolans värld. Trevor Dolan hade en djup respekt för lärares professionalism och möjliga positiva inverkan på elevers hela tillvaro. Vem bidrar till detta nu när Trevor Dolan inte längre finns?

Vår vän och kollega i lärandets tjänst Trevor Dolan, avled i februari 2013. För att hedra hans minne och se till att hans starka röst i utbildningsvärlden inte ska tystna, vill vi uppmärksamma de personer som verkar i hans anda, utmanar invanda föreställningar och står upp för varje enskild elevs rätt till lärande.