Talare

Här ser du alla talare på SETT 2017. Klicka på bilderna för att läsa mer om respektive talare, vilken dag de föreläser samt föreläsningens innehåll. 

Adam Palmquist

Spelutvecklare, föreläsare och lärare

Alexandra Kappel

Lärare och specialpedagog

Andreas Brunnström

Föreläsare och vaktmästare

Andreas Hedlund

IKT-utvecklare

Anette Holmqvist

Undervisningsråd

Anki Demred Klinga

Utvecklingsledare

Ann-Sofie Jägerskog

Doktorand och Lärare

Anna Karlsson

Speciallärare

Anna Stigsdotter

Förskollärare

Annika Andréasson

Utvecklingsledare

Attila Szabo

Fil.lic. och doktorand i matematikdidaktik

Bo Dahlbom

Professor och Forskningschef

Camilla Liljedahl

Specialpedagog

Carina Nimbratt

Förskollärare

Cecilia Wallén

Utvecklingsledare

Daniel Barker

Gymnasielärare, Läromedelsutvecklare

Daniel Sandin

Gymnasielärare och författare

David Olsson

Idrottslärare

Elisabet Jagell

Slöjd- & Bildlärare

Elza Dunkels

Docent, lärarutbildare och forskare

Emma Rosén

Bitr. rektor

Eva Hygge

Lärare

Eva Rännar

Förstelärare

Fredric Bohm

Psykolog, socionom, terapeut och författare

Frida Monsén

Business Development Manager

Helena Wallberg

Utbildningskonsult och författare

Henrik Carlsson

Undervisningsråd

Ida Björk Olsson

Förskollärare

Ingela Netz

Förskolechef och rektor

Inger Eriksson

Professor i pedagogik

Ivana Eklund

Sfi-lärare och författare

Jennie Jacobi

Förstelärare

Jessica Berggren

Doktorand och lektor

Jessika Paulsson

Undervisningsråd

Johan Alm

Lärare

Johanna Karlén

Projektledare på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Johnny Lindqvist

Kommunikationschef

Jonas Monsén

Förstelärare, utvecklingsledare och speciallärare

Jörgen Ödalen

FD, Uppföljningsenheten

Josef Sahlin

Förstelärare

Kalle Larsen

Gymnasielärare

Karin Berg

Lärare

Karin Källander

Specialpedagog

Karin Sönnerås

Förskollärare

Katarina Eriksson

Förstelärare

Katinka Leo

Utvecklingsledare

Katrin Jäverbring

Förskollärare

Kim Sjöberg

Förstelärare

Kristina Alexanderson

Chef för Internet i skolan

Leif Blomqvist

Slöjd och No-lärare

Lena Svensson

Rektor och Specialpedagog

Linda Bjällerstedt

Förskollärare

Linda Mannila

Forskare och utbildare

Linnea Malmsten

Lärare och fritidspedagog

Lisa Söderlund

Projektledare & mediepedagog

Mahroo Khousravi

Förskollärare

Malin Frykman

Utvecklingsledare

Maria Heimer

Utvecklingspedagog

Maria Letzén

Förskollärare och föreläsare

Marie Tängdén

Undervisningsråd

Mark Dorling

Founder of the Digital Schoolhouse project

Markus Bergenord

Digitalista

Martin Ekholm

Utvecklingsledare

Mathias Rosenqvist

Förstelärare

Micael Hermansson

Författare och föreläsare

Micke Gunnarsson

Samhällsentreprenör

Mikael Arevius

Lärare, föreläsare och läromedelsproducent

Milad Mohammadi

Jurist, statsvetare och nationalekonom

Mona Liljedahl

Lärare, specialpedagog och författare

Navid Modiri

Kommunikatör, artist och entreprenör

Nelly Bonner

Förstelärare

Olof Gränström

Lärare, ekonom och statsvetare

Oskar Palmenfelt

Utbildningsansvarig på Medlingscentrum

Pål Sundkvist

IKT-pedagog och lärare

Patricia Diaz

Språklärare, föreläsare och författare

Pelle Sandstrak

Författare och föreläsare

Per Anderhag

FD, FoU-enheten

Per Kornhall

Forskare , debattör och författare.

Peter Blomqvist

Förstelärare

Petter Iwarsson

Socialpedagog

Sanne Björklund

Miljövetare, författare, pedagog

Sara Bergström

Förskollärare

Sara Bruun

Språklärare, föreläsare, författare och IKT-pedagog

Sara Elvermåhr

Bitr. rektor och digitaliseringsledare

Sara Hällgren

Gymnasielärare, IT-pedagog och IT-utvecklare

Sara Mörtsell

Utbildningsansvarig, Wikimedia

Sissela Nutley

Forskningschef

Sofia Dahlquist

Projektledare

Sofia Hedin

Pedagogista

Stina Hedlund

Lärare och fritidspedagog

Stina Söderqvist

Forskningschef

Stojanka Drinic

Bitr. rektor och digitaliseringsledare

Susannah Elers

Journalist, webbredaktör och IKT-pedagog

Tiia Ojala

Lärare och Fil.mag

Tryggvi Thayer

Ph.D. candidate and project manager