Styrnings- och ledningsspåret

På SETT 2017 lägger vi i nästa växel och utökar ledningsspåret med ytterligare en dag. Vi vill ge mer plats åt diskussioner och nätverkande. Upplägget under dagarna ser också annorlunda ut.

Istället för ett sammanhängande ledningsseminarium har vi tagit fram flera keynotes med längre pauser emellan. Detta ger dig som besökare möjlighet att besöka vår spännande utställning, nätverka med kollegor och även delta på övriga föreläsningar i allmänna spåret. Innehållet är främst riktat till skolans chefer och beslutsfattare på olika nivåer men även lärare och förskollärare med ett utvecklingsuppdrag.