På Styrnings- och ledningsspåret 2018 lyfter vi vikten av ledarskapet i digitaliseringsprocessen kopplat till den nationella it-strategin. Utöver det ser vi fram emot tre dagar fyllda med det senaste inom forskning, inspirerande keynotes, och goda konkreta exempel från verksamheten.

Det här spåret riktar sig till skolans chefer och beslutsfattare på olika nivåer, samt lärare och förskollärare med ett utvecklingsuppdrag.
Observera att innehållet uppdateras kontinuerligt med nya programpunkter.