Styrnings- och ledningsspåret

dag 1
03 Maj 2017
dag 2
04 Maj 2017
dag 3
05 Maj 2017

När skolan inte längre är en byggnad

Lyssna Om skolan följer med i digitaliseringen har vi snart digitala assistenter och robotar i skolorna, globalt utvecklade appar i stället för läroböcker och Pokemon Go-liknande spel i undervisningen. Men hur ska...
Read More
Bo Dahlbom

Aktionsforskning – att skapa en levande skolutveckling

Lyssna Vi berättar hur man utifrån aktionsforskning kan arbeta på ett levande och vetenskapligt sätt med skolutveckling. Utgångspunkten är att lärarna besitter oumbärlig kunskap och därför måste bidra till både...
Read More
Christina Löfving
Anette Olin

Lika barn leker bäst, men olika barn hittar på de bästa lekarna

Lyssna Milad har hela tiden sin utgångspunkt i att våra olikheter är våra största möjligheter. Lika barn leka bäst, men olika barn hittar på de bästa lekarna. Han kämpar för...
Read More
Milad Mohammadi

Strategisk kompetensutveckling inom IKT

Lyssna 1-1 för elever, utbyggt nätverk och ny teknik i klassrummen. Men hur går man från teknik till pedagogik? I syfte att bättre utnyttja den teknik vi investerat i, höja...
Read More
Tobias Lundmark
Tommy Lindmark

Tingelinge utvecklingståget går… – Men vilka är med på färden? 

Lyssna Att arbeta för att öka barns delaktighet ses som en självklarhet i dagens förskola men hur står det egentligen till med pedagogers delaktighetsarena? Katinka Leo har många erfarenheter av att...
Read More
Katinka Leo

Flip the system – sätt läraren i toppen

Lyssna Flip the system – dags att vända upp och ned på pyramiden! I den politiska debatten har skolan länge varit ett hett ämne. I takt med stora förändringar av...
Read More
Daniel Sandin
Per Kornhall