Viveca Dahl

Utbildningschef, Lunds kommun

Viveca Dahl

Utbildningschef, Lunds kommun

Biografi

Viveca Dahl arbetar som utbildningschef i Lunds kommun och har tidigare varit rektor. 2019 utsågs hon till Årets digitaliseringsledare på Skolledare21 med motiveringen: Viveca har gjort digitaliseringen till en naturlig del både i skolans och förskolans utveckling genom att bygga in den i det systematiska kvalitetsarbetet och manifestera den i digitala kunskapssystem baserade på en tydlig utvecklingsmodell. På så sätt har hon under 10 års tid och genom flera organisationsförändringar lyckats behålla fokus och systematiskt bygga vidare på gjorda erfarenheter.