Tomas Jansson

IKT-pedagog, Österåker

Tomas Jansson

IKT-pedagog, Österåker

Biografi

Tomas Jansson är IKT-pedagog på Pedagogcentrum i Österåkers kommun. Efter 16 år som lärare har han idag uppdrag att föra in programmering i undervisningen för alla årskurser, från förskola till gymnasiet.