Susanne Kjällander

Fil Dr & lektor, Stockholms universitet

Susanne Kjällander

Fil Dr & lektor, Stockholms universitet

Biografi

Fil Dr Susanne Kjällander, lektor, BUV, Stockholms universitet, nyligen hemkommen gästforskare från Stanford University. Hon forskar om digital kompetens och vad det innebär för de yngsta, med fokus på barns eget skapande.