Stojanka Drinic

Bitr. rektor, Stockholm stad

Stojanka Drinic

Bitr. rektor, Stockholm stad

Biografi

Stojanka Drinic, Biträdande rektor på Nya Elementar, Arbetar som biträdande rektor på mellanstadiet och har haft ett särskilt fokus på att utveckla en ändamålsenlig pedagogiskt- didaktisk organisation för att kunna genomföra den transformation som skolan befinner sig i. Glädje, meningsfullhet och medskapande är viktiga ledord i hennes ledarskap.