Robert Ramberg

Professor i data- och systemvetenskap, Stockholms universitet